اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل مؤثر در کمک به تصمیم‌گیری صحیح

[Post Title]
اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل مؤثر در کمک به تصمیم‌گیری صحیح

اصول-اساسی-در-مسئله-یابی-و-حل-مسئله-و-عوامل-مؤثر-در-کمک-به-تصمیم‌گیری-صحیح

توضیحات:
تحقیق اصول اساسی در مسئله یابی و حل مسئله و عوامل مؤثر در کمک به تصمیم‌گیری صحیح، در قالب فایل word و در حجم ۲۴ صفحه.

بخشی از متن:
به فعالیتهای گسترده ای که به منظور یافتن و اجرای راه حل برای اصلاح یک وضعیت نامطلوب انجام می شوند، فراگرد حل مسأله می گویند؛ در واقع منظور از حل مسأله، یافتن جواب یا جوابهایی برای یک سؤال است.
تصمیم گیری فراگردی است که از طریق آن، راه حل مسأله معینی انتخاب می گردد.  فراگرد انتخاب کردن جزئی از فراگرد تصمیم گیری است.
انواع مسأله و تصمیم
در مواردی که تجربه و اطلاعات کافی وجود دارد، اخذ تصمیم با اطمینان صورت می پذیرد؛ ولی هنگامی که تجربه و اطلاعات کافی موجود ناچیز است، باید در اخذ تصمیم بسیار احتیاط شود. اطلاعات، اساس تصمیم گیری است؛ جریان اطلاعات همانند جریان خون، نقشی اساسی در حفظ حیات و سلامت یک واحد سازمانی دارد.

فهرست مطالب
مقدمه
انواع مسأله و تصمیم
تصمیمهای برنامه ریزی شده
تصمیمهای برنامه ریزی نشده
موقعیتهای تصمیم گیری
میزان تورم قیمتها در مدت سه سال آینده
ضرورت موقعیت شناسی
چگونگی ا خذ تصمیم برای حل مسأله
روشهای میان بر حل مسأله
فراگرد منطقی حل مسأله
مرحله اول: شناسایی وضعیت
تعریف مسأله
تعیین اهداف تصمیم
مرحله دوم: راه حل یابی
مرحله سوم: ارزیابی و انتخاب
مرحله چهارم: اجرای تصمیم و پی گیری آن
مدیران و موانع حل مسأله
اجتناب آرام
تغییر آرام
اجتناب دفاعی
ترس (هراس)
تفاوت ارزشهای اجتماعی تصمیم گیرندگان
ناتوانی در ارزیابی پیامدهای هر تصمیم
عدم اطمینان نسبت به آینده
اکتفا به راه حلهای رضایتبخش
اکتفا به عقلانیت نسبی
مصلحت اندیشی با توجه به وضعیت
غلبه بر موانع فردی در حل مسأله
روشها و فنون تصمیم گیری
تفکر خلاق
تحقیق در عملیات
چالشهای معاصر تصمیم گیری
نحوۀ برخورد با جریانهای پیچیده تصمیم
معیارهای چندگانه
عوامل نامشهود
مخاطره و عدم اطمینان
آثار بلندمدت
اطلاعات میان رشته ای
مشارکت افراد متعدد در تصمیم گیری
قضاوتهای ارزشی
انطباق با عدم اطمینان
سبکهای پردازش اطلاعات
اجتناب از دامهای ادارکی و رفتاری در تصمیم گیری
نتیجه گیری
دام تعهدات احساسی و اجتماعی
دام اعتماد بیش از حد
منابع

دانلود فایل

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*