دانلود مقاله مروری بر شبکه توزیع هوشمند

[Post Title]
دانلود مقاله مروری بر شبکه توزیع هوشمند

دانلود-مقاله-مروری-بر-شبکه-توزیع-هوشمند
عنوان انگلیسی مقاله:

An Overview on Smart Distribution Grid

عنوان فارسی مقاله:

مروری بر شبکه توزیع هوشمند

سال انتشار:۲۰۱۵

تعداد صفحات انگلیسی:۶

تعداد صفحات فارسی به فرمت ورد قابل ویرایش:۱۸

Abstract

To accommodate more DGs (distribution
generations) and improve power supply reliability, the concept of
SDG (smart distribution grid) has been raised. This paper covers
the concept of smart distribution gird and briefly introduces the
necessity to develop SDG from the aspects its social benefits,
economic benefits and influence to the distribution grid. As the
new forms of the SDG, micro grid (MG) and active distribution
network (ADN) are analyzed and compared with each other.
Finally, the some technologies and practical problems about SDG
are discussed. By incorporating with new technologies like Big
Data and Internet of Things, SDG is prone to obtain a new
opportunity to develop

چکیده

برای اتصال DGهای بیشتر و بهبود قابلیت اطمینان منبع تغذیه ، مفهوم SDG (شبکه توزیع هوشمند) بوجود آمده است.این مقاله مفهوم شبکه توزیع هوشمند را پوشش می دهد و بصورت مختصر، ضرورت توسعه SDG را از نظر منفعت اجتماعی،مزایایی اقتصادی و تاثیر بر روی شبکه های هوشمند را مطرح می کند.بعنوان شکل جدیدی از SDG ، ریز شبکه (MG) و شبکه توزیع اکتیو(ADN) آنالیز و با یکدیگر مقایسه میشوند.سرانجام تعدادی از تکنولوژی ها و مسائل واقعی در مورد SDG مورد بحث قرار میگیرد.بوسیله ادغام با تکنولوژی های جدیدی مانند داده‌های بزگ و اینترنت اشیاء ،SDG مهیای بدست آوردن فرصت جدیدی برای توسعه است.

دانلود فایل

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*