پاورپوینت RFID و کاربرد آن در حمل و نقل

فروردین ۲۷, ۱۳۹۶ 0

RFID,کاربرد RFID در حمل و نقل,RFID چیست,درباره RFID,تعریف RFID,کاربرد پلاک الکترونیکی,پلاک الکترونیکی,مدیریت حمل و نقل,مدیریت ترافیک,پلاک الکترونیکی چیست,برچسب یا فرستنده خودکار,برچسب خودکار,تگ خودکار,دانلود پاورپوینت,پاورپوینت RFID,تح,,,

پرسشنامه بازاریابی سبز

فروردین ۴, ۱۳۹۶ 0

پرسشنامه بازاریابی سبز عنوان : پرسشنامه بازاریابی سبز حوزه کاربرد: مهندسی صنایع، مدیریت تعداد صفحات: ۴ صفحه این پرسشنامه مشتمل بر ۳۲ سوال با تکیه […]

پرسشنامه بازاریابی سبز

اسفند ۲۱, ۱۳۹۵ 0

پرسشنامه بازاریابی سبز عنوان : پرسشنامه بازاریابی سبز حوزه کاربرد: مهندسی صنایع، مدیریت تعداد صفحات: ۴ صفحه این پرسشنامه مشتمل بر ۳۲ سوال با تکیه […]

پرسشنامه بازاریابی سبز

اسفند ۱۷, ۱۳۹۵ 0

پرسشنامه بازاریابی سبز عنوان : پرسشنامه بازاریابی سبز حوزه کاربرد: مهندسی صنایع، مدیریت تعداد صفحات: ۴ صفحه این پرسشنامه مشتمل بر ۳۲ سوال با تکیه […]

پرسشنامه بازاریابی سبز

اسفند ۱۴, ۱۳۹۵ 0

پرسشنامه بازاریابی سبز عنوان : پرسشنامه بازاریابی سبز حوزه کاربرد: مهندسی صنایع، مدیریت تعداد صفحات: ۴ صفحه این پرسشنامه مشتمل بر ۳۲ سوال با تکیه […]

1 2