نقشه گسل های ایران

اسفند ۷, ۱۳۹۵ 0

نقشه گسل های ایران نقشه رقومی گسل های ایران شامل گسل های رو رانده و معکوس. گسل های اصلی و فرعی. قابل استفاده در محیط […]