کد متلب رسم مثلث Sierpinski

اسفند ۱, ۱۳۹۵ 0

کد متلب رسم مثلث Sierpinski …………………….. کد متلب رسم مثلث Sierpinski برای نمایش نتایج خروجی، کافیست کد حاضر را در محیط نرم افزار متلب اجرا نمایید. ……………………..

کد متلب رسم سرخس Barnsley

اسفند ۱, ۱۳۹۵ 0

کد متلب رسم سرخس Barnsley ……………………….کد متلب رسم سرخس Barnsley خط های کد برنامه حاوی توضیحات لازم به صورت کامنت هستند. برای نمایش نتایج خروجی، […]